THESES

National Theses Search

THE MARITIME CARRIER’S LIABILITY FOR LOSS OF OR DAMAGE TO THE GOODS AND DELAY IN DELIVERY ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE,
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TAŞIYANIN ZIYA, HASAR VE GEÇ TESLİMDEN SORUMLULUĞU,
Kübra Yetiş Şamlı, İstanbul 2012


The loss of carrier’s right to limit his liability in international conventions relating to the carriage of goods by road, air and sea
Uluslararası kara, hava ve deniz yolu ile esya taşımalarında taşıyıcının / taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı,
Kübra Yetiş Şamlı, Istanbul, 2006


P&I Club Insurance Coverage In Case of Loss or Damage of Cargo,
Kulüp Sigortası (P&I) Çerçevesinde Eşyanın Ziyaı veya Hasarı Halinde Teminatın Kapsamı
GÖKTUĞ BURUCUOĞLU, Ankara, 2019


Club Insurance (P&I)
Kulüp Sigortası (P&I)
SERDAR ACAR, İstanbul, 2007


Freight forwarder operations in maritime transportation
Deniz taşımacılığında yük sevkiyatı (freight forwarderlik) işlemleri
MURAT YARKIN, İstanbul , 2006


LIABILITY OF THE CARRIER FOR DAMAGES RESULTING FROM DELAY IN DELIVERY IN THE COURSE OF INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND AIR,
ULUSLARARASI KARA VE HAVA YOLU İLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
Simge Akyüz, Istanbul, 2012


DENİZ TAŞIMACILIĞI VE DENİZ SİGORTALARI
Yüksek Lisans Tezi,
Murat Yorulmaz, 2009, İstanbul


Achieving uniform interpretations of uniform rules : a case study of containerisation and carriage of goods by sea., Durham theses, Durham University
Qais Ali Mueh, Mahafzah, Durham, 2002


Practical guide for the China Ocean Shipping Company on laytime loading
Wei Ming, Malmö, 1986


1924 Brussels (Hague) Convention’s Effects on Turkish Jurisdiction
1924 Brüksel ( La Haye) Sözleşmesinin Türk Hukukuna Etkisi
Ebru Ateş, İstanbul, 2006


Responsibility of the Carrier for Transportation of Goods by Sea,
Deniz Yolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyanın Sorumluluğu,
Hakan Şeker, Diyarbakır 2019

THE LOSS OF CARRIER’S RIGHT TO LIMIT HIS LIABILITY IN INTERNATIONAL CONVENTIONS RELATING TO THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA
DENİZ YOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI
Dilek Gülhan, İstanbul, 2012


Exemption Clauses
Sorumsuzluk Anlaşmaları
Nilgün Başalp, İstanbul, 2009


Part Cargo Shipment Contracts
Kırkambar Sözleşmesi
Emre Cumalıoğlu,  Ankara, 2011


LEGAL NATURE  OF SHIP BUILDING CONTRACTS AND EVALUATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ İLE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARININ ORTAYA KONULARAK TİP SÖZLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Akif PATIR, Ankara, 2018


Covering claims of the ship’s creditor with maritime lien statutes
Deniz İcra Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı
Begüm Can, Ankara, 2010


Shipbuilding Contracts
Gemi İnşa Sözleşmeleri
Aslıhan Erbaş Açıkel, Ankara, 2013

Formation of a Shipbuilding Contracts and Obligations of the Parties
Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları
Sinan Misli, İstanbul, 2014

General Averages
Müşterek Avaryalar
Güzin Civan Temuçin, İstanbul 2007

Arrest and Precautionary Maritime Attachment in Turkish Law
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Barış Peker, İstanbul, 2010

OSMANLI DEVLETİ’NDE FRANSIZ SERMAYESİ (1838-1914)
Onur Çapar, İstanbul, 2019

Carrier’s Liability in Maritime Transportation, arising from Loss, Damage
of the goods or Delay in delivery in accordance with the Turkish Commercial Code,
No.6102
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa görre Deniz Taşımacılığında, Taşıyanın
Eşyanın Ziyaı, Hasarı ya da Geç Tesliminden Sorumluluğu
Şafak Türken, İstanbul, 2018

Transporter’s Responsibility on  Loss, Damage and Delay under CMR
CMR’ye göre Taşıyıcının Ziya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu
Alihan Aydın, İstanbul , 2001

Identity of the Contracting Shipper and the Actual Shipper under Maritime Law and
Their Rights, Obligations and Liabilities
Deniz Ticaret Hukukunda Taşıtan ve Yükleten Kavramları,
Hakları, Borçları ve Sorumlulukları
Cüneyt Süzel, İstanbul, 2013

Freight Agreement and Arbitration Clause in  Bills of Lading
Navlun Sözleşmesi ve Konişmentoda Yetki/Tahkim Şartı
Osman Açıkgöz, İstanbul, 2002

CONFLICT OF LAWS ARISING FROM THE BILL OF LADING
KONİŞMENTODAN DOĞAN KANUNLAR İHTİLÂFI 
Gülüm ÖZÇELİK Ankara 2007 

The effects of the arbitration clause placed in the maritime contract of affreightment towards the bill of lading holder
Navlun sözleşmesine konan tahkim şartının konişmentoya etkisi
Şebnem ŞENER, İzmir, 2004

FİİLİ TAŞIYICI
Emrah Sami Aksoy
Ankara, 2014

Taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurma borcu / Carrier’s duty to provide a seaworthy, voyageworthy and cargoworthy vessel
GÜLTEN VENÜS CÖMERT, 2021, İstanbul

Updated May 24, 2023 nk

Total Page Visits: 16 - Today Page Visits: 3