THESES

National Theses Search

1
THE MARITIME CARRIER’S LIABILITY FOR LOSS OF OR DAMAGE TO THE GOODS AND DELAY IN DELIVERY ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE,
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TAŞIYANIN ZIYA, HASAR VE GEÇ TESLİMDEN SORUMLULUĞU,
Kübra Yetiş Şamlı, İstanbul 2012


2
The loss of carrier’s right to limit his liability in international conventions relating to the carriage of goods by road, air and sea
Uluslararası kara, hava ve deniz yolu ile esya taşımalarında taşıyıcının / taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı,
Kübra Yetiş Şamlı, Istanbul, 2006


3
P&I Club Insurance Coverage In Case of Loss or Damage of Cargo,
Kulüp Sigortası (P&I) Çerçevesinde Eşyanın Ziyaı veya Hasarı Halinde Teminatın Kapsamı
GÖKTUĞ BURUCUOĞLU, Ankara, 2019


4
Club Insurance (P&I)
Kulüp Sigortası (P&I)
SERDAR ACAR, İstanbul, 2007


5
Freight forwarder operations in maritime transportation
Deniz taşımacılığında yük sevkiyatı (freight forwarderlik) işlemleri
MURAT YARKIN, İstanbul , 2006


6
LIABILITY OF THE CARRIER FOR DAMAGES RESULTING FROM DELAY IN DELIVERY IN THE COURSE OF INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND AIR,
ULUSLARARASI KARA VE HAVA YOLU İLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
Simge Akyüz, Istanbul, 2012


7
DENİZ TAŞIMACILIĞI VE DENİZ SİGORTALARI
Yüksek Lisans Tezi,
Murat Yorulmaz, 2009, İstanbul


8
Achieving uniform interpretations of uniform rules : a case study of containerisation and carriage of goods by sea., Durham theses, Durham University
Qais Ali Mueh, Mahafzah, Durham, 2002


9
Practical guide for the China Ocean Shipping Company on laytime loading
Wei Ming, Malmö, 1986


10
1924 Brussels (Hague) Convention’s Effects on Turkish Jurisdiction
1924 Brüksel ( La Haye) Sözleşmesinin Türk Hukukuna Etkisi
Ebru Ateş, İstanbul, 2006


11
Responsibility of the Carrier for Transportation of Goods by Sea,
Deniz Yolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyanın Sorumluluğu,
Hakan Şeker, Diyarbakır 2019

12
THE LOSS OF CARRIER’S RIGHT TO LIMIT HIS LIABILITY IN INTERNATIONAL CONVENTIONS RELATING TO THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA
DENİZ YOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI
Dilek Gülhan, İstanbul, 2012


13
Exemption Clauses
Sorumsuzluk Anlaşmaları
Nilgün Başalp, İstanbul, 2009


14
Part Cargo Shipment Contracts
Kırkambar Sözleşmesi
Emre Cumalıoğlu,  Ankara, 2011


15
LEGAL NATURE  OF SHIP BUILDING CONTRACTS AND EVALUATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ İLE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARININ ORTAYA KONULARAK TİP SÖZLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Akif PATIR, Ankara, 2018


16
Covering claims of the ship’s creditor with maritime lien statutes
Deniz İcra Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı
Begüm Can, Ankara, 2010


17
Shipbuilding Contracts
Gemi İnşa Sözleşmeleri
Aslıhan Erbaş Açıkel, Ankara, 2013

18
Formation of a Shipbuilding Contracts and Obligations of the Parties
Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları
Sinan Misli, İstanbul, 2014

19
General Averages
Müşterek Avaryalar
Güzin Civan Temuçin, İstanbul 2007

20
Arrest and Precautionary Maritime Attachment in Turkish Law
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Barış Peker, İstanbul, 2010

21
OSMANLI DEVLETİ’NDE FRANSIZ SERMAYESİ (1838-1914)
Onur Çapar, İstanbul, 2019

22
Carrier’s Liability in Maritime Transportation, arising from Loss, Damage
of the goods or Delay in delivery in accordance with the Turkish Commercial Code,
No.6102
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa görre Deniz Taşımacılığında, Taşıyanın
Eşyanın Ziyaı, Hasarı ya da Geç Tesliminden Sorumluluğu
Şafak Türken, İstanbul, 2018

23
Transporter’s Responsibility on  Loss, Damage and Delay under CMR
CMR’ye göre Taşıyıcının Ziya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu
Alihan Aydın, İstanbul , 2001

24
Identity of the Contracting Shipper and the Actual Shipper under Maritime Law and
Their Rights, Obligations and Liabilities
Deniz Ticaret Hukukunda Taşıtan ve Yükleten Kavramları,
Hakları, Borçları ve Sorumlulukları
Cüneyt Süzel, İstanbul, 2013

25
Freight Agreement and Arbitration Clause in  Bills of Lading
Navlun Sözleşmesi ve Konişmentoda Yetki/Tahkim Şartı
Osman Açıkgöz, İstanbul, 2002

26
CONFLICT OF LAWS ARISING FROM THE BILL OF LADING
KONİŞMENTODAN DOĞAN KANUNLAR İHTİLÂFI 
Gülüm ÖZÇELİK Ankara 2007 

27
The effects of the arbitration clause placed in the maritime contract of affreightment towards the bill of lading holder
Navlun sözleşmesine konan tahkim şartının konişmentoya etkisi
Şebnem ŞENER, İzmir, 2004

28
FİİLİ TAŞIYICI
Emrah Sami Aksoy
Ankara, 2014

29
Taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurma borcu / Carrier’s duty to provide a seaworthy, voyageworthy and cargoworthy vessel
GÜLTEN VENÜS CÖMERT, İstanbul, 2021

30
GENCON 94 İLE GENCON 76 SEFER ÇARTER PARTİ SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLARIN İNCELENMESİ, UYGULAMADA GÖRÜLEN SORUNLARIN ORTAYA KONULMASI VE BUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GETİRİLMESİ / INVESTIGATION OF DIFFERENCES BETWEEN GENCON 94 AND GENCON 76 VOYAGE CHARTERPARTIES, PRESENT PROBLEMS IN PRACTICE AND SUGGESTED SOLUTIONS, 
Ali Karataş, Istanbul, 2010

31
Contract of protection and indemnity insurance
Deniz araçları sorumluluk sigortası sözleşmesi
Melisa Konfidan, İstanbul, 2020

32
Ship Arrest as a Precautionary Measure 
Gemilerin İhtiyati Haczi
Onur Yılmaz, İstanbul, 2023

33
Gümrük Hukukunda İdari Faaliyet ve Hukuki Denetim
Administrative Action and Its Judicial Review in Customs Law 
Muradiye Çevikçelik
Ankara, Mayıs 2022

34
Deniz Yolu ile Konteyner Taşımacılığında Demuraj ve Hukuki Sorunlar
Demurrage in Container Shipping and Legal Problems
Sevi Ceren Dalbeyler
İstanbul, 2023

35
CIF Satışta Satıcının Malları Sigorta Ettirme Borcu
The Obligation of the CIF seller to insure the goods
Başak Şit, Ankara, 2004

36
Ship agents’ place and importance in maritime sector and a research
Deniz Taşımacılığında Gemi Acentesinin Yeri ve Önemi ve Bir Araştırma
Fatmanur NOMER, İstanbul, 2014

37
Limitation of Liability for Maritime Claims, in Turkish Law
Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması
Tuğba Duygu Yazıcı, İstanbul, Ağustos 2019

38
Emredici Hükümlerin İstisnaları ve Sorumsuzluk Klozları
Exceptions to Mandatory Provisions and Non-Liability Clauses
Gamze Sezerer, İstanbul,1987

39
Taşıyanın Zıya Hasar ve Geç Teslime İlişkin Sorumluluktan Kurtulduğu Haller
Exceptions to the Carrier’s Liability Arising From Loss, Damages and Delay
Tunca Bolca,  İstanbul, 2018

40
Development in Bareboat Chartering and Adaptation of Bareboat Norm Charter Parties to Turkish Shipping Needs
Çıplak Gemi Kiralama Alanındaki Gelşmeler ve Bu Konudaki Norm Sözleşmelerin Türk Denizciliğinin İhtiyaçlarına Uyarlanması
Mehmet Şerif Dilek, İstanbul, 2011

41
Geminin Haczi
Arrest of the Ship
Ayfer Kahraman, Ankara, 2019

42
Navlun sözleşmesinin ifasında taşıyanın yolculuğun başlangıcında gemiyi sefere elverişli halde bulundurma yükümlülüğü
Carriers’s liability of keeping the vessel suitable for navigation (Navigable) at the beginning of the voyage in performance of freight contract
Göksal Kayapınar, İstanbul, 2023

43
Taşıyanın geminin elverişsizliğinden doğan hukuki sorumluluğu
The carrier’s liability for unseaworthiness of the ship
Hakan Muran, İstanbul, 2023

Updated May 30, 2024 nk

Total Page Visits: 24 - Today Page Visits: 1