Sincerity of a Passage (Geçişteki Samimiyet)

United Nations is planning to transfer oil from the floating object off the Yemeni coast of Hodeidah in early 2023. The mission will last for 18 months. Easily accessible details on the budget is now USD 113 million, including USD 75 million for the emergency operation. Little expensive, and takes little long to off-load but still reasonable.

Of course, double hull tankers are safer -compared to single hulls like m/t SAFER- but still a big concern environmentally.  Aspects of the technical topics include structural integrity, compressed gases in a tanker and collision risks. Especially when The Pool can provide a mechanism for sharing all claims in excess of USD 10 million up to, believe currently, approximately USD 9 billion. 

Today, The General Directorate of Maritime of Ministry of Transport and Infrastructure released information on the current status of the stand, counting the number of tankers and three many ones that passed.

It was disclosed that the confirmation from the receivers i.e. a refinery confirming the tanker is covered against risks that concerns the Directorate, would do the deed.

Meanwhile eight tankers were reported being in Marmara Sea and the plan is to “escort” these tankers off of territorial waters, unless Clubs react, reasoning based on environment.

On the other hand, Turkish flagged m/t Ottoman Sincerity was allowed to pass Bosphorus southbound, laden with Novo crude, after sincere exchange of guarantees, ending the week of waiting.

Without insurers re-analyzing the concerns around a bigger table, each day roughly ten tankers will elongate the waiting list.

Free translating the big man I adore who once said, ” I have been working on issues related to Turkish Straits. One should be vigilant and skeptical, studying this multi-dimensional, perplexing and dynamic subject. This, I learned by observations and through the missteps I have taken.”

Clubs may choose to work on a Special Straits Policy wording with the help of IOPC (The International Oil Pollution Compensation) Funds.

Nazım Karadağ

December 9, 22, Istanbul

Geçişteki Samimiyet

2023 yılı başında Birleşmiş Milletler, Yemen’in El Mutevekkil Hudeyde’nin kuzeyinde Ras İsa limanı açıklarında yüzen “cisim”den petrol tranferi yaparak (sızıntı ihtimalini ortadan kaldırarak ve) çevresel potansiyel tehlikeyi azaltmayı planlıyor. Operasyon, tahmini 18 ay sürecek. 113 milyon dolar olan bütçenin 75 milyon dolarlık kısmı acil müdahale operasyonu için ayrılmış. Azıcık pahalı ve tahliyesi uzun sürecek (bir milyon iki yüz bin varil ham petrol) ama gene de mâkul.

Tabii ki, çift cidarlı tankerler, tek cidarlı (m/t SAFER gibi) teknelere kıyasla daha emniyetlidir. Lâkin çevre için bu tanker halen büyük endişe kaynağı. (Bölgesel yönetimin bakım tutumuna izin vermediği bu tanker için) özellikle sigorta klüplerinin elinde 10 milyon doları aşan tazminat taleplerine cevap verecek (tahminen de güncel yaklaşık 9 milyar doların paylaştırılabileceği) bir mekanizma olduğu düşünüldüğünde, yapısal dayanıklılık, tanker içinde muhtemel gaz sıkışmaları ve çatışma riskleri gibi başlıklar, incelenmesi gereken teknik değerlendirmeler arasında karşımıza çıkar.

Bugün, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, (Boğazlarımızdan geçecek ham petrol yüklü tankerlere karşın) duruşunu güncelleyerek bekleyenlerle birlikte geçen üç tanker hususunda da bilgi mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada, geçiş için alıcı (örneğin bir rafineri, Genel Müdürlüğü düşündüren risklere karşı tankerin koruma altında olduğuna dair bir) teyit verirse geçişe müsade edilebileceği bilgisi yer aldı.

Bu meyanda, Marmara denizinde bulunan sekiz tankerin sigorta klübünden (koruma altında olduğu) teyidi alınamaz ise, karasularımızdan “eşlikle” çıkartılacağı doğayı koruma gerekçesi ile duyuruldu.

Diğer yandan Novo ham petrolü ile yüklü, bir haftadır bekleyen Türk bandıralı m/t Ottoman Sincerity isimli tankerin İstanbul Boğazından güneye geçişine samimi garantilerin alınması sonrasında müsaade edildi.

Sigorta şirketleri endişeleri daha geniş çaplı analiz etmedikçe, kabaca günde on tanker bekleme listesine ilave olunacaktır.

“Türk Boğazlarıyla ilgili sorunlar üzerinde uzun zamandır çalışıyorum. Bu çok yönlü, karmaşık ve devingen konuyu irdelerken çok ihtiyatlı ve kuşkucu olmak gerektiğini gözlemlerimle ve düştüğüm yanılgılarla öğrendim.”  sözünü örnek aldığım büyük insandan alıntılayarak,

Sigorta Klüpleri, “Petrol Kirliliği Hasarının Tazmini için Uluslararası Bir Fonun Kurulmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi” yardımı ile “Özel Boğaz Geçiş” metni üzerine çalışmayı seçebilirler.

Nazım Karadağ

Aralık 9, 22, Istanbul

Total Page Visits: 1026 - Today Page Visits: 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *