Law of Property I

Law of Property I

Land Registry Sample Pages

EK-2 Resmi Senet Örneği

Land Registry Visual Samples

23 October 2018

Court of Cassasion – Sample Cases – Mistakes in Register

Land Registry – Rectification and Indemnity

12 November 2018

Tapu_Sicili_Uygulamaları_2014.pdf

Bankalarca kullanılan Resmi Senet Örneği

27 November 2018

Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi

4 December 2018

Kat Mülkiyeti Kanunu Tasarısı Hakkında – Oğuzman

11 December 2018

Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar – Oğuzman

23 December 2018

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİNİN DEVRİNİ KONU ALAN AKİTLERDE ŞEKİL NOKSANLIĞI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI – ŞEREF ÜNAL

Tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini devir borcu doğuran ve ancak yasanın Öngördüğü biçim koşullarına uygun olarak yapılmadığından geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan bir cebri tescil davasının kural olarak kabul edilemiyeceğine; bununla beraber Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi olmak üzere yapımına başlanılan taşınmazdan bağımsız bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafların bağımsız bölüm satımında anlaşarak alıcının tüm borçlarını eda etmesi ve satıcının da bağımsız bölümü testim ederek alıcının onu malik gibi kullanmasına rağmen satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması hallerinde; olayın özelliğine göre hâkimin Medeni Kanunun 2 nci maddesini gözeterek açılan tescil davasını kabul edebileceğine.

9 FEB 19

Maketten Satış, esası şekle feda etmemek, IBGK 1987/2 1988/2

2 MAR 19

6217 sayılı kanunun 11.2.1954 tarihli tamimi

10 APR 19

İntifa Hakkı Kurulduğunun Ertesi Günü İzale-i Şuyu Talebinin MK.2’ye Aykırılığı – KARAR

Total Page Visits: 12 - Today Page Visits: 2