hbarpaci

Tamim

Resmi Senet

Bankalar için resmi senet örneği ve Tapu İdaresinden Resmi Senet Örneği konulu yazı

Parsel Sorgu

Takbis

Takbis Uygulamaları – Deniz Deniz

Real Property Law & Procedure – Germany

16 Apr 19

les droit réel – Tome II

5 June 19

YHGK 21.9.2005 e 2005/8-358 k 2005/470 t 21.9.2005 – Çerçeve Süre

7 June 19

makale

9 Sep 19

Resmi Senet Örneği,  (Public Deed Sample)

Deniz DENİZ, ” Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması ve Tapu Kadastro Bilgi
Sistemi (TAKBIS) Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dönem
Projesi, Ankara, 2013, p.78-79, and a free translated English version of the deed by
Nazım Karadağ 10sep19.

arpaci_samples1

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1