Confirmation Letter of the Blue Cards (Mavi Kart Teyidi)

Blue Cards addressed to a ship’s Flag State usually confirms that an Owner has in place an insurance to cover CLC (Civil Liability Convention) liabilities. 

The coverage also depends on where the ship is sailing around and what convention is active for the country she is passing by.

The “commercial” cargo she carries is only a matter of question (not a reason to investigate) because the potential to damage to Mother Nature is the main concern. Not the destination, neither the origin.

When the 306,000 dwt Djibouti-flagged tanker  Young Yong ran aground in Indonesian waters near Singapore on 27th of October, sanction related issues arose. The blue cards of the vessel has been cancelled and the flag registry removed the flag of this tanker.

Russian company Ingosstrakh was the insurance provider for the very large crude carrier M/T Young Yong.

Shortly after this tempting incident, The General Directorate of Maritime of Ministry of Transport and Infrastructure, circulated a request on 16th of November, asking P&I Clubs to report, on the details of the ships under their coverage, which plan to sail through Turkish Straits laden with crude oil, (99 percent southbound voyage laden in Black Sea) on a letter including voyage details (usually  the details include loading ports, via ports and the discharge ports – if known) and further to confirm that the Blue Cards are valid for the ship, the voyage and the cargo, covering the risks.

Needless to say, the Club representatives may well present this letter, and the tendency is to refuse this “eco-logical” request.

Almost every vessel passing Turkish Straits send sailing plans. Pre-arrival information has been sent to authorities for the last few decades. The P&I Clubs names, policy numbers and coverage periods have always been reported.

When the ships are longer, wider (say special) or dangerous, more information is requested and unless a safe passage of such a ship is planned, the vessel is delayed or not permitted to pass. This is known practice.

The hesitation may be due to the Council Regulation  (EU) 2022/879, of 3 June 2022,

Amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, also has article 15 ending with “Appropriate transitional periods are provided for.” (U.S. postponed Russian Oil Price Cap to 19th of January 2023)

In fact a door was left open for satisfaction of the basic civil liability needs with a deposit. But ban is a ban, and a cat is a cat.

The EU is set to “ban” carriage of Russian crude into the EU from December 5 this year, and today the calendar date is 6th December 2022.

Checking at the Coastal Safety website today, there are about forty Crude Oil Carriers, which are longer than 228 meter sailing around Turkish Straits. Many of them with previous voyages from Black Sea to Med voyages. One of those tankers is with unclear Club and half of them are covered with the same Club with recent inception dates.

Seems, Russian insurance company Ingosstrakh and Tokyo based the Japan Club (used to offer $10m retention limit) seem to be immune from the ban.

Given the Young Yong incident, even if a letter disclosing details and reassuring guarantees is presented, there is nothing in the picture to prevent a Club cancelling the Blue Cards, once a wrongdoing is detected.

Having said so, “amicable” is defined as peaceable, in available online dictionaries. Coastal Safety has been asking for P&I Policies for decades for Straits passages, and believe deemed necessary documentation will be asked in the future. Frankly speaking it should not be a surprise to ask for more given the geopolitical circumstances. The catch is what kind of a reassurance will satisfy the authorities.

Nazım Karadağ

December 6, 2022, Istanbul.

Mavi Kart Teyidi

Bir geminin Bayrak Devletine hitaben düzenlenen Mavi Kartlar,  armatörün (genelde P&I harfleri ile kısaltılan) sigorta poliçesi kapsamındaki hukuki sorumluluğunun ne şekilde teminat altına alındığını gösterir. Daha geniş anlamda, 1992 senesinde güncellenen, Türkiye’nin de (27/1/2000 tarihli ve 4507 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 26/4/2001 tarihli ve 4658 sayılı Kanunla) katıldığı ” Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki  Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme” uyarınca bulunması gereken sigortanın veya diğer bir mali teminatın Kartıdır. Bu Kartların (ya da sigorta veya diğer mali teminat sertifikalarının) verilebilmesi için,  Hukuki Sorumluluk Sözleşmesinde (CLC-92) belirtilen şekilde mali bir güvence verilmesi zorunludur. Ayrıca, bu mali güvence, geminin tonajı ve taşıdığı yüke göre belirlenen uluslararası limitlere uygun sigorta poliçesi veya banka teminatı ile de verilebilir (yani limitler için uluslararası uygulamalara bakılır ve poliçe yerine banka teminatı da kabul görür).

Gemilerin nereden gelip nereye gittiği, teminatın hangi sözleşme kapsamına dayandırıldığı, uygunsuzluk arz edebilecek “yaptırım” merkezli diğer konular arasında tartışılabilir. Lâkin, taşınan “ticari” yükün bu kapsamda bilinmesindeki gâye, Tabiat Ana’nın korunması bakımındandır (ötesinde Akrilonitril Bütadien Stiren gibi bir kimyasala kıyasla ham petrolün çevreye vereceği zarar “çevrecilerin” panel konusu olabilir).

Yaptırım  meselesi yakın zamanda Cibuti Cumhuriyeti bandırası ile ticaret yapan Young Yong isimli, 306.000 dwt maksimum taşıma kapasiteli  ham petrol tankerinin Singapur yakınında, Endonezya karasularında 27 Ekim tarihinde karaya oturması ile gündemdeydi.

Bu geminin Mavi Kartları, armatörün yaptırımlara aykırı davranması sebebi ile hemen iptal edildi. Bayrak Devleti de, bandırasını geri aldı. Bu “çok büyük” ham petrol tankerinin sigorta sağlayıcısı Rusya’nın en büyük sigorta şirketlerinden Ingosstrakh idi.

Bu  (belki de tetikleyici) kaza sonrası, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü,  16 Kasım tarihinde P&I Teyit Mektubu konulu bir yazı ile “..ham

petrol ürünleri gibi yükleri taşıyan yüklü gemilerin (yüzde 99 bir Karadeniz limanından yükleyip) Türk Boğazları’ndan geçişleri esnasında, P&I sigortalarının halen geçerli ve kapsayıcı olduğunun bir şekilde teyit edilmesi gerekmektedir..” diyerek “…geminin yaptığı bu sefer esnasında halen geçerli P&I sigortası kapsamında olacağına ilişkin ilave bir teyit mektubu alınmasının en maliyet-etkin ve makul çözüm olacağı..” nı değerlendirmiştir.

Devam ile, “…gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı (genellikle, yükleme limanı, varsa uğrak limanı ve biliniyorsa tahliye limanı bilgisinin yer aldığı Seyir Planı ile) P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektubun alınması…” ile Mavi Kart teyidi ve risklerin bertaraf edilebileceği güvencesi istenmiştir.

Mektubun sigorta kuruluşları veya temsilcileri tarafından da verilebileceğine değinilmiştir. Kulüp eğilimi bu “eko-lojik” talebi reddetme yönündedir.

Türk Boğazlarından geçiş yapan hemen her gemi bir seyir planı ile varış öncesi bilgileri gerekli makamlara senelerdir bildirmektedirler. Bu bildirimde  P&I (Protection and Indemnity – Koruma ve Tazmin) Kulüp isimleri, poliçe numaraları ve geçerlilik tarihleri rapor edilmektedir.

Kimi uzun, geniş (özel diyelim) veya tehlike arz eden gemiler için detay bilgi aranabilir. Geçiş planlaması yapılmayan/yapılamayan geminin geçişi gecikebileceği gibi geçişine müsade de edilmeyebilir. Bu bilinen uygulamadır.

Çekince yaratan konu ise,  Avrupa Birliğinin kısıtlayıcı önlemlere yer verdiği 15. maddesinin sonunda yer alan ” uygun geçiş süresi sağlanması” lafıdır ( 3 Haziran tarihinde revize edilen AB no.883/2014 Regülasyonu, AB no. 2022/879). Amerika Birleşik Devletlerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını 19 Ocak 2023 tarihine kadar ertelemesinin sebebininse, muhtemelen petrol piyasalarını sakinleştirmek olduğunu hatırlamak gerekir.

İşin esasına bakıldığında,  kamuya karşı sorumluluğun (civil liability) banka teminatı veya benzeri bir depozito ile de garanti altına alınabileceğinin yolu açıktır. Ama yaptırım yaptırımdır, kedi de kedi.

Avrupa Birliği, Rus ham petrolünün 5 Aralık tarihinden itibaren hareketi için bir “yasak” öngörmüştür ve takvim 6 Aralık tarihini göstermektedir.

Kıyı Emniyeti internet sitesine bugün bakıldığında boyu 228 metreden uzun kırk civarı ham petrol tankerinin Türk Boğazları “civarında seyrettiği görülebilir. Birçoğunun evvelki seferleri Karadeniz-Akdeniz parkurundadır. Bir tanesinin sigorta kulübü belirsiz ve gemilerin yarısının kulübü aynı ve poliçesi kısa süre önce başlatılmıştır.

Görünen o ki, Rus sigorta şirketi Ingosstrakh ve Tokyo merkezli Japan Club (10 milyon dolar koruma limitli poliçeler sunabiliyordu) bu “yasak” tan muaf.

Young Yong hadisesi düşünüldüğünde,  sefer detaylarını açık eden ve güven tazeleyen bir mektup verilse bile, olağana aykırı bir durum karşısında Kulübün Mavi Kart iptalini engelleyecek bir mizansen söz konusu olamayacaktır.

Bunu dedikten sonra, “uzlaşmacı” kelimesini barışcıl olarak da tanımlayan internet sözlüklerinin mevcut olduğunu eklemeliyiz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yıllardır  Türk Boğazlarından geçen hemen hemen her gemiden P&I Poliçesi kopyası istediği gibi, gerekli görülen başkaca sertifikaları da talep edebilmektir. Açıkçası, içinde bulununduğuz jeopolitik durum karşısında bu yadırganmamalıdır. Önemli olan, ne gibi bir güven tazelemenin yetkilileri memnun edeceğidir.

Nazım Karadağ

6 Aralık, 2022, Istanbul.

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *