borcozelii

19 Mar 2019

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (TBK. m. 339) – Mehmet Öztürk

1 May 2019

Nam-ı müstearın hukuki varlığı üzerine, Yargıtay, 5.2.1947 tarih ve 20/6 sayılı İBK. kararda, vekilin müvekkili adına satın aldığı taşınmazı kendi adına satın aldığı ve tapuya tescil ettirmiş olması halinde YİBGK, 7.10.1953,E.1953/8,K.1953/7  kararı ile,  ve  “Tapu iptali ve tescil” mevzuna örnek Hukuk Genel Kurulu 2010/14-394 E., 2010/395 K. kararı ile konu tartışılmıştır.

26 June 2019

Geriye Etkili Fesih_23. Hukuk Dairesi_2017_3776

Total Page Visits: 13 - Today Page Visits: 1