ARTICLES

DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA KONTEYNERİN BEKLEMESİ VE
GECİKMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE 1998 ALMAN TAŞIMA
HUKUKU REFORMU IŞIĞINDA FORVARDER
SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE
FORVARDER TERİMİNİN KARŞILIĞI

Dr. Sinan Misili

Precautionary Arrest of Ships
Gemilerin İhtiyati Haczi
Mehmet Ali Aksoy

Legal Aspects of ” the Owner of the Right ” as a 
Ship’s Creditor’s Tool in applications of the Turkish Commercial Code
Türk Ticaret Kanunu Uygulamalarında Gemi Alacaklısı
Hakkının Bir Unsuru Olarak Hakkın Sahibi

Nil Kula Değirmenci

ADİ İŞ / TİCARİ İŞ / TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI ve BU AYRIMIN ÖNEMİ
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Dr. Levent Biçer

MONTREUX ANTLAŞMASI UYARINCA BOĞAZLARDAN GEÇEN YABANCI GEMİLERİN HACZİ VE BU GEMİLERE EL KONULMASI,
ARRESTING AND DISTRAINING FOREIGN SHIPS PASSING
THROUGH THE STRAITS UNDER THE MONTREUX
CONVENTION
Prof. Dr. Nuray EKŞİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE LİMAN VE İSKELE POLİTİKALARI (1923-1960)
Nadir Yurtoğlu


RECOVERY OF AN INDEMNITY PREMIUM AND LIABILITY FOR DAMAGES IN COMBINED TRANSPORTATION
Hacı KARA

THE EFFECT OF AN ARBITRATION CLAUSE CONTAINED IN BILLS OF LADING AND CHARTERPARTIES ON PARTIES CONCERNED WITH THE CARGO
KONŞİMENTODA VE ÇARTER SÖZLEŞMELERİNDE BULUNAN TAHKİM ŞARTININ YÜK İLGİLİLERİNE ETKİSİ
Hüseyin Afşın İLHAN

INCOTERMS 2010 (ICC RULES FOR THE USE OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL TRADE TERMS) 
Oğuz Caner, 2012 İSTANBUL

Lahey/Lahey-Visby, Hamburg ve Rotterdam Kurallarında
Sefere Elverişlilik
Seaworthiness in  Hauge, Hauge-Visby, Hamburg and Rotterdam Rules
Kübra Yetiş Şamlı, İstanbul, 2013

Gemi Kaptanın Türk Ticaret Kanunundan Kaynaklanan
Yetki ve Görevleri ile Hukuki Sorumluluğu, Yunus Alhan, Antalya, 2023

Evaluation of “interest and expenses” as to the establishment of a limitation fund for the limitation of liability against maritime claims with a decision of the Singapore High Court:  “AS Fortuna Opco BV and another VS Sea Consortium PTE ltd and others”   SGHC 72 [2020] 
Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılmasında Fon Tesisi Bakımından “Faiz ve Masraflar” Konusunun Singapur Yüksek Mahkemesi’nin “As Fortuna Opco BV and another VS Sea Consortium PTE ltd and others” kararıyla birlikte değerlendirilmesi SGHC 72 [2020]
Melisa Konfidan
YUHFD Vol. XVIII No.1 (2021)

Türk Boğazlari’ndan Geçiş Yapan Yabanci Ticaret Gemilerin İhtiyati Haczi Sorunu (The Issue Of The Cautionary Attachment Of Foreign Flagged Merchant Ships Passage Through The Turkish Straits) Yard. Doç. Dr. Fevzi Topsoy


Updated February 4, 2024 nk

Total Page Visits: 28 - Today Page Visits: 1